แก้ไขข้อมูล Domain กรุณา login
Login :
Password :
ลืม password
ลูกค้าบางส่วน ที่ใช้บริการ จดโดเมน และ เช่าเว็บโฮสติ้งกับเรา
Deeclub.org
Petchaboongardenhill.com
Phiphifamily.com
Juniorclubonline.net
pdw.ac.th ( Padountwit )
ssv.ac.th (Saksununvitaya)
Thaipolice.info
Domain Price : [ อัตราค่าบริการ ]
ค่าบริการจดทะเบียน Domain name / ต่ออายุ Domain name ( บาท )
  1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
.com 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.net 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.org 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
.biz - 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.info - 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500
.tv 2000 - - - - - - - - -
.cc 2000 - - - - - - - - -
.ws - 2000 - - - - - - - -
.in.th - 2000 - - - - - - - -
.co.th - 2000 - - - - - - - -
.ac.th - 2000 - - - - - - - -
1. SEARCH A DOMAIN NAME 2. SELECT EXTENSION 3. CLICK SEARCH
Your domain
(ex. tuktukdomain)

WWW.
.com .net .org
.biz .info .tv
.cc .ws .in.th
.co.th .ac.th  
 
หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม
  • ความยาวของชื่อ ตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร
  • สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
  • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain name
  • ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain name
 
Home | Domain register | Renewal | Payment slip | Edit domain | Payment type | FAQ | Free Service | Domain checker
Free web hosting | web hosting | design
[ Process time : 0.01265 ]
You want some web host space you can trust in tuktukserver.com thai web design You want cool web design, cool looking and cheap don't wait to contact betterpoint thai web design coolnet4u.com - Thai web index, cool design capture, free lance center and design forum
ใบอนุญาตประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0137314705057
copyright © 2003 - tuktukdomain.com, all rights reserved.
A quality service from TrueItem Co., Ltd.   Tel : 0-2533-9550 , Fax : 0-2533-9265
 thai domain registration